De Vijverhof

 

De Vijverhof is een speciale school voor basisonderwijs van 4- tot 13-jarigen, waar structuur en regelmaat belangrijke zaken zijn. Niet iedereen kan zomaar bij ons terecht. De Vijverhof is er voor kinderen bij wie het op de reguliere basisschool niet goed gaat: kinderen die niet voldoende mee kunnen komen, een achterstand hebben in hun ontwikkeling of die moeite hebben met de sociale omgang.

 


Sinds 01-08-2009 valt De Vijverhof onder het bestuur van Stichting Gewoon Speciaal, een schoolbestuur op algemeen- bijzondere grondslag. Behalve De Vijverhof vallen ook de volgende vijf andere speciale basisscholen onder dit bestuur:

Het Klaverblad te Maarssen, De Wissel te Houten, De Stuifheuvel te Zeist, De Driehoek in Wijk bij Duurstede.

Tevens heeft de stichting een expertisecentrum, met de naam "Kans". Deze is gehuisvest in Maarssen.

 Reunie:

Zaterdag 21 juni  2014

REUNIE OP DE VIJVERHOF

 

De Vijverhof – voorheen Ds. van Koetsveldschool-  sluit per 1 augustus 2014 haar deuren omdat zij dan samengaat met SBO Het Klaverblad in Maarssen.

Wil je daarom:

Nog één keer dwalen door de lange gangen van de school, gebouwd in 1966……

Nog één keer naar de plek waar je met heel veel geduld leerde lezen en schrijven en rekenen…..

Nog één keer je juffen en meesters ontmoeten……

Nog één keer collega’s treffen uit tijden van weleer…..

Nog één keer bestuursleden treffen, die jarenlang zich inzetten voor het bestaan van onze school……

Dan ben je van hárte welkom op zaterdagmiddag 21 juni 2014

Geef je meteen op via:

 

facebook, zoek op De Vijverhof,

een mailtje naar: info.devijverhof@gewoonspeciaal.com

of telefonisch: 0346-261820 (di,woe of do)

 

svp uiterlijk vóór 7 juni 2014

Wij kijken uit naar jullie komst!

De reüniecommissie